Hướng dẫn cách chỉnh chung cho đồng hồ điện tử

Đồng hồ có 4 nút A,B,C,D:

- Nút A: (adjust) dùng để khởi động và thoát khi điều chỉnh. 

- Nút B: (nút Reverse) dùng để giảm số khi chỉnh giờ, nút đèn. 

- Nút C: (nút mode) dùng để xem chức năng và chuyển sang nơi cần chỉnh. 

- Nút D: (forward) dùng để tăng số khi chỉnh giờ. 

1. CHỈNH GIỜ: 

Để chỉnh giờ đồng hồ ta thực hiện các các thao tác như sau :

 • Nhấn nút C đến chế độ giờ hiện hành (chế độ có hiển thị thứ ngày tháng ,và giờ )
 • Nhấn giữ nút A cho đến khi phần giây của đồng hồ nhấp nháy.
 • Nhấn nút C để chuyển sang nơi cần chỉnh (giây giờ (chữ viết tắt khu vực )phút chế độ 12/24tháng ngày năm ).
 • Dùng nút B và D để thay đổi (tăng giảm số) khi chỉnh giờ .
 • Sau khi chỉnh giờ xong nhấn nút A để thoát .

Ghi chú : 

Việt Nam sử dụng chung hệ thống giờ Bangkok vì vây khi chỉnh giờ ta luôn để đồng hồ ở chế độ BKK (nếu có). 

DST: là giờ mùa hè ơ Châu Âu luôn để OFF , nếu để ON đồng hồ sẽ chạy nhanh hơn một giờ so với giờ bình thường. 

2. CHỈNH GIỜ BÁO THỨC:

Giống như chế độ chỉnh giờ hiện hành, ta thực hiện như sau:

 • Nhấn nút C đến chế độ AL (Alarm).
 • Nhấn giữ nút A cho đến khi đồng hồ nhấp nháy ở phần giờ.
 • Dùng nút B, D để tăng giảm giờ.
 • Nhấn nút C để chuyển sang phần phút.
 • Dùng nút B, D để tăng giảm phút.
 • Nhấn nút A để kết thúc.
 • Bật tắt tín hiệu báo thức bằng cách nhấn nhẹ vào nút A.
 • Nhấn nút B để quay về chế độ giờ hiện hành.
 • Nhấn nút C để quay về chế độ giờ hiện hành.

3. TÍNH GIỜ THỂ THAO:

 • Từ chế độ giờ hiện hành, ta nhấn nút C đến chế độ giờ thể thao (Stopwatch), viết tắt ST, STW, đồng hồ hiển thị 00:00:00
 • Nhấn nút D để bắt đầu tính giờ thể thao.
 • Nhấn nút D để kết thúc.
 • Nhấn nút A để quay về 00:00:00
 • Để thoát khỏi chế độ stopwatch, ta nhấn nút C quay về chế độ giờ hiện hành.

4. TÍNH GIỜ THỂ THAO:

 • Từ chế độ giờ hiện hành, ta nhấn nút C đến chế độ giờ thể thao (Stopwatch), viết tắt ST, STW , đồng hồ hiển thị 00:00:00
 • Nhấn nút D để bắt đầu tính giờ thể thao.

Vd: BKK: Bangkok, HKG: Hồng Kông

5 . CÀI ĐẶT GIỜ KÉP:

 • Từ chế độ giờ hiện hành ,ta nhấn nút C đến chế độ giờ kép (DUAL TIME ), viết tắt DT, đồng hồ hiển thị một múi giờ khác với giờ hiện hành.
 • Nhấn nút D hoặc B để chuyển sang múi giờ khác.
 • Đối với một số đồng hồ ta có thể điều chỉnh giờ kép bằng cách nhấn giữ nút A cho đến khi phần giây đồng hồ nhấp nháy. (cách điều chỉnh giống như giờ hiện hành)

6. CÀI ĐẶT ĐẾM NGÀY: (DAY COUNTER)

 • Từ chế độ giờ hiện hành ,ta nhấn nút C đến chế độ đếm ngày (day counter, viết tắt DC).
 • Nhấn giữ nút A cho đến khi đồng hồ nhấp nháy
 • Nhấn nút B hoặc D để lưu kí tự tên hoặc ngày kỷ niêm quan trọng vào khung trên của mặt đồng hồ.
 • Dùng nút C để di chuyển sang vị trí cài kí tự kế tiếp.
 • Nhấn nút C để di chuyển con trỏ xuống khung dưới để cài ngày, tháng, năm kỷ niệm quan trọng hay ngày sinh nhật bằng cách nhấn nút B hoặc D.
 • Nhấn nút A để thoát ra khỏi chế độ cài đặt, màn hình sẽ thể hiện số ngày đã trôi qua hay sắp đến.
 • Nhấn nút C để quay về chế độ giờ hiện hành.

 

7. CÀI GIỜ ĐẾM NGƯỢC:

 • Nhấn nút C đến chế độ đếm giờ ngược (TIMER) viết tắt TMR.
 • Nhấn giữ nút A cho đến khi đồng hồ nhấp nháy ở phần giờ.
 • Dùng nút B, D để tăng giảm giờ.
 • Nhấn nút C để chuyển sang phần phút.
 • Dùng nút B, D để tăng giảm phút.
 • Nhấn nút A để kết thúc.
 • Để đồng hồ đếm giờ ngược, sau khi ta cài số giờ hoặc phút mà ta cần. Nhấn nút D để chế độ đếm giờ ngược bắt đầu hoạt động. Khi đồng hồ quay về 00:00, đồng hồ sẽ báo tín hiệu để ta biết thời gian ta cài đã trôi qua.
 • Nhấn nút C để quay về chế độ giờ hiện hành.

 

7. CHỈNH GIỜ KIM : (đối với đồng hồ kết hợp kim và điện tử)

 • Từ giờ hiện hành , để chỉnh giờ kim ta nhấn đồng hồ đến chế độ H-set.
 • Nhấn giữ nút A cho đến khi toàn mặt đồng hồ nhấp nháy.
 • Nhấn giữ nút D ta sẽ thấy kim đồng hồ quay.
 • Để kim quay tự động ta vừa nhấn giữ nút D rồi nhấn nút B, sau đó thả ra. Khi đồng hồ đúng giờ ta nhấn nút D để kim đồng hồ dừng lại.
 • Nhấn nút A để thoát ra chế độ chỉnh kim.
 • Nhấn nút C để quay về chế độ giờ hiện hành.

Bài viết liên quan